Rijks- Gemeentelijk- of Provinciaal monument? | Marcel van Hooijdonk

Bij ‘Investeren in vastgoed’ krijgen wij regelmatig vragen over het wel-of-niet investeren in monumentale panden.  Bij zo’n eerste overweging word je bij een zoektocht naar beschikbare panden geconfronteerd met een wirwar aan terminologie. Maar kleine nuances in naamgevingen maken soms grote verschillen.

Marcel van Hooijdonk: “De Nederlandse overheid definieert een aantal verschillende type monumenten. Deze categorisering is niet alleen bedacht voor de lezers van lokale wandelgidsen. Het type monument waarin u investeert bepaalt namelijk welke rechten en plichten u als investeerder heeft. Ook de mogelijkheid voor financiering en eventuele subsidies zijn hiervan afhankelijk. “

Hieronder leest u de meest voorkomende monumenten die de Nederlandse overheid definieert.

Gemeentelijk monument / Provinciaal Monument

Wanneer een pand niet van nationale betekenis is maar wel regionaal belang dient, kan een gemeente of provincie beslissen deze op de monumentenlijst te zetten.  Voor een gemeentelijk monument of provinciaal monument zijn er geen subsidies voor onderhoudskosten beschikbaar. Wel kunt u in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie. In hoeverre hier budget voor wordt vrijgemaakt bepaalt de gemeente / provincie zelf.

Marcel van Hooijdonk: “Voor de financiering van monumenten kunt u in aanmerking komen voor een monumenten hypotheek.  Let goed op dat u hier daadwerkelijk voordeel mee behaalt ten opzicht van een reguliere hypotheek.”

Rijksmonument:

Als een pand vanwege de wetenschap, cultuurhistorische waarde of vanwege haar schoonheid van betekenis is die nationaal belang dient, kan het worden aangemerkt als ‘Rijksmonument’. De teller met Nederlandse rijksmonumenten staat momenteel op 63.000 maar nieuwe vermeldingen gebeuren nog maar zelden en bij hoge uitzondering.

Marcel van Hooijdonk:  “Een rijksmonument heeft dezelfde voordelen als een gemeentelijk monument of provinciaal monument. Maar omdat het budget hiervoor groter is, zal het in de regel sneller worden toegekend. U kunt daarnaast een lening en subsidie aanvragen voor de instandhouding van het rijksmonument.”

Archeologisch monument

Een ‘archeologisch monument’ geniet meestal dezelfde voordelen als een rijksmonument maar is eigenlijk nooit een bewoonbaar pand. Meestal is dit een terrein met overblijfselen van de (bewonings-)geschiedenis van ons land. Denk hierbij aan ruïnes, fundering van kerken, grafheuvels of overblijfselen van kastelen.

Marcel van Hooijdonk:  “Deze terreinen staan eigenlijk zelden te koop. Als serieuze investeerder kunt u deze categorie dan ook met gemak aan u voorbij laten gaan. Toch benieuwd of er wat te schoffelen valt? Op de archeologische monumentenkaart van https://archeologieinnederland.nl/ kunt u een overzicht van deze ‘pareltjes’ vinden.”

Monumenten op lijst Wereld erfgoed

Monumenten die op de lijst staan van Unesco Werelderfgoed komen in aanmerking voor een veelvoud van al deze aantrekkelijke subsidies.  Bij het toekennen van deze subsidies krijgen de monumenten ook nog eens altijd voorrang.

Marcel van Hooijdonk: “Maar verheugt u zich niet al te veel op dit voorrecht. Tenzij u uw oog heeft laten vallen op Droogmakerij de Beemster, het Woudagemaal Molencomplex of het Rietveld Schröderhuis, is de kans zeer klein dat uw pand hiervoor in aanmerking komt. De lijst telt namelijk maar tien Nederlandse vermeldingen. Hiervan is het grootste gedeelte geen eens een monument.”

Marcel van Hooijdonk: Check de status van uw monument

Heeft u uw oog laten vallen op een oud pand maar weet u niet of het de status van een rijks- of gemeentelijk monument heeft? Raadpleeg dan het nationaal Monumentenregister.

Meer lezen van Marcel van Hooijdonk?

Marcel van Hooijdonk plaatst regelmatig blogs met interessante tips voor investeerders van vastgoed. Houd onze website dus goed in de gaten. Vragen over dit artikel of heeft u een tip voor de redactie? Neem dan contact op met ons.

Rijks- Gemeentelijk- of Provinciaal monument? | Marcel van Hooijdonk