Slopen of renoveren? Marcel van Hooijdonk geeft advies

De slechte conditie van een vastgoedobject is vaak aanleiding voor de overweging of je gaat slopen of renoveren. Op het kantoor van Marcel van Hooijdonk Real Estate krijgen wij soms de vraag wat de voor- en nadelen van beide opties zijn. De argumenten voor dergelijke besluitvorming zijn op voorhand niet altijd duidelijk en van veel factoren afhankelijk. Marcel van Hooijdonk noemt een aantal belangrijke aandachtspunten die u op weg kunnen helpen.

 

Kosten vs. investering

Op lange termijn lijkt het financieel aantrekkelijk om voor sloop-nieuwbouw te kiezen. Voor nieuwbouw gelden immers hogere huuropbrengsten die hogere omzet opleveren. Maar laat u zich niet alleen verblinden door de grote cijfers. Uiteindelijk gaat het om wat er onder de streep overblijft. De immer stijgende vraag naar nieuwbouw en tekort aan aannemers zorgen voor hogere prijzen. Renovaties worden daarentegen vaak vanuit overheid gestimuleerd met gunstige subsidies. Bepaal ook in hoeverre u wilt/kunt wachten tot u wat terugziet van uw investeringen.

Let wel: het zicht op kosten is bij renovatie onzekerder dan bij nieuwbouw doordat het gebouw verborgen gebreken kan hebben. Het inzichtelijk maken van ontwikkel- en bouwkosten en het inschatten van de mogelijke risico’s is evident bij het maken van uw keuze.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De wijk en omgeving waar uw pand staat is voor omwonenden vaak een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven en hun persoonlijke geschiedenis. Veranderingen in sociale samenstellingen van de buurt hebben hier invloed op. Verder kan de context waarin het gebouw staat een essentieel deel van de ruimtelijke invulling van een wijk zijn. Het kan onderdeel zijn van een waardevolle samenstelling als geheel, of juist een unieke/afwijkende toevoeging. Nieuwbouwwoningen kunnen daarentegen weer nieuwe doelgroepen die gesproken dienen zoals ouderen en mensen met een hoger inkomen. Dit kan een positief effect hebben op de wijk.

 

Sloop (met nieuwbouw als doel) heeft een grote impact op zaken als betaalbaarheid, samenstelling, groenvoorziening en straatbeeld.  Renovaties hebben minder noemenswaardige impact op deze zaken. De participatie van omwonenden is in het algemeen dan ook een stuk hoger.  Renovatieprojecten zijn bovendien een stuk sneller afgerond waardoor wachtlijsten van woningbouwcorporaties worden verlicht.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt voor investeerders een steeds belangrijker onderdeel van hun besluitvormingen. Nieuwbouwwoningen zijn automatisch energiezuiniger. Maar dit gaat over de gebruiksfase van een pand. De extra energiebesparing van nieuwbouw in de gebruiksfase weegt echter lang niet altijd op tegen de extra energie van sloop nieuwbouw.

 

Het uitstellen van sloop betekent het uitstellen van de afvalstroom. Een groot deel van milieubelasting van een pand ontstaat in de laatste fase van de gebruiksfase. Het maakt dus uit of je een gebouw na twintig, veertig of honderd jaar sloopt. Als de afweging enkel op duurzaamheid gemaakt wordt, zal renovatie dus in vrijwel alle gevallen de voorkeur hebben.

 

Advies Marcel van Hooijdonk

Marcel van Hooijdonk: “Maak bij uw keuze voor slopen of renoveren gebruik van bouwkundige analyses door een gespecialiseerd bedrijf. Hierdoor wordt de staat van het vastgoedobject inzichtelijk. Slechte isolatie van warmte, vocht en tocht zijn meestal eenvoudig te verbeteren. Het herstellen van de fundering is daarentegen vaak een complexere en duurdere ingreep.

 

Zet middelen in om buurtbewoners te betrekken bij het planproces en maak plannen die worden gedragen door omwonenden.”

 

Houdt bij uw investeringsplannen ook rekening met potentiele verspillingen en duurzaamheid. Onderzoek de mogelijkheden om duurzaam te investeren. Krijg inzicht in duurzame keuzes door het inschakelen van experts.

Slopen of renoveren? Marcel van Hooijdonk geeft advies