Steeds minder sociale huurwoningen

Hiervoor is de WOZ-waarde verantwoordelijk. Deze waarde is medebepalend voor de huurprijs van een woning. De woonbond eist een nieuw systeem.

WOZ-waarde heeft een grote invloed op de huurprijs

De situatie voor de woningzoekende van sociale woningen verslechterd continu. Steeds meer sociale woningen die vrij komen krijgen een te hoge huurprijs doordat de WOZ-waarde en daarmee ook de maximale huurprijs is toegenomen. De WOZ-waarde die in 2015 onderdeel werd van het woningwaarderingsstelsel veroorzaakt nu dus grote problemen voor woningzoekende op de sociale sector. De Woningen uit de sociale sector zitten hierdoor namelijk nu in de vrije sector. Dit gebeurt steeds meer en met name in de grote steden is de ervaring van Marcel van Hooijdonk.

De prijzen blijven stijgen merkt ook Marcel van Hooijdonk

Met het huidige systeem belanden steeds meer woningen boven de maximale huurgrens voor sociale woningen van 710,68 euro. Valt een woning boven deze grens dan komt de woning in de vrije sector terecht en kan men veel meer vragen voor de huurwoning. Het aantal beschikbare woningen is al vrij klein maar door deze schaarste nemen de prijzen ook nog eens toe. Deze ontwikkeling heeft dus een dubbele invloed op de sociale huurwoningen.

Invloed van WOZ-waarde verschilt

Op basis van het aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel kan bepaald worden of een woning in de sociale of vrije sector hoort. Is de kwaliteit van de woning heel hoog dan heeft de woning een hoger puntenaantal. Echter is de WOZ-waarde in Amsterdam dusdanig hoog dat deze voor 39% van de punten telt terwijl het landelijke gemiddelde op 22% zit.

Het huidige woningwaarderingsstelsel zal dit jaar worden geƫvalueerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij zal worden gekeken of het systeem nog wel past in de huidige vorm binnen de situatie waarin de woningmarkt zich nu bevindt.

 

Steeds minder sociale huurwoningen