Marcel van Hooijdonk: Provinciale statenverkiezingen belangrijk voor woningmarkt

Op 20 maart opent Nederland de stembussen zodat u uw stem kunt uitbrengen voor de provinciale statenverkiezingen. Verheugt u zich er al op? “…dan bent u één van de weinigen” zegt Marcel van Hooijdonk. De sterke daling in opkomst de afgelopen jaren bevestigt het beeld dat deze verkiezingen niet leven onder het volk.

Marcel van Hooijdonk: “De verkiezing voor Provinciale staten is duidelijk minder sexy dan de landelijke- en gemeenteraadsverkiezingen. Minder spierballentaal, minder debatten op tv; dus minder media-aandacht.”

Toch ligt het gebrek aan aandacht in ieder geval niet aan de thema’s. De provinciale staten gaan over zaken als duurzaamheid, infrastructuur, ruimtelijke inrichting. Dat zijn toch onderwerpen die op zichzelf regelmatig het onderwerp van gesprek vormen.

 

Taken van de provincies

De provincies bepalen een groot deel van de beslissingen die in ons land worden genomen.

De taken die onder hun verantwoordelijkheid vallen van staan in de Provinciewet. Hoe deze uitgevoerd worden, staat in de streekplannen die door de gekozen partijen wordt samengesteld. Zo’n streekplan geeft antwoord op vragen als ‘mag ik in deze gemeente extra woningen laten bouwen?’, ‘mag mijn bedrijventerrein zich verder uitbreiden’ en ‘krijgt de natuur wel voldoende ruimte?’

Onderwerpen die voor de provincies hoog op de agenda staan zijn infrastructuur, gemeentelijke herindeling en provinciale investeringen in de regionale economie. Voor ondernemers en investeerders in vastgoed is de uitkomst van deze verkiezingen dus vaak bepalend voor hun strategie.

 

Marcel van Hooijdonk: “Ondernemers, ga stemmen!”

Marcel van Hooijdonk: “De provincie bepaalt hoe onze omgeving is ingericht. Mobiliteit, bereikbaarheid en nabijheid staan hoog op de agenda van de zogenaamde ‘verstedelijkingsopgave’.  Ook onderzoeken provincies waar woningen mogen/moeten worden gebouwd of gerenoveerd. Ook bepalen zij subsidievoorwaarden voor collectieve zelfbouw.

Mijn advies is dan ook: Ga stemmen. En stem strategisch en ondernemend. Onderzoek wat de visie is op punten waar de partij specifiek in de provincie mee te maken krijgt.  Deze visie hoeft niet altijd op één lijn te liggen met die van hun collega’s in de gemeenteraad of tweede kamer. Mooi meegenomen: door de verwachte lage opkomst bij de stembussen, telt uw stem extra zwaar.”

 

Meer lezen van Marcel van Hooijdonk?
Marcel van Hooijdonk plaatst regelmatig berichten op deze site met tips en adviezen voor investeerders in vastgoed. Ook vindt u hier opmerkelijke of inspirerende projecten van collega’s investeerders.

Marcel van Hooijdonk: Provinciale statenverkiezingen belangrijk voor woningmarkt